FARUM BRANDKLUB

Furesø Kommune

Startside           Rejseklubben                Kontakt os                     Beslægtede hyberlinks           Historie       Billeder

Historien        1. april 1965 — juni 1991

Farum brandvæsen blev oprettet 1. april 1965 som erstatning for tidligere sognebrandvæsener o. a.

Farum Brandvæsen var et kommunalt brandvæsen som løbende fik udskiftet sine køretøjer, så de indtil lukningen i 1991 fremstod som effektivt brandvæsen med moderne køretøjer, moderne udrustning og radioanlæg som sikrede optimal indsats og alarmeringssikkerhed.

Mandskabsstyrken bestod af:

1 Brandinspektør

1 Vicebrandinspektør

3 Brandmestre

15 Brandmænd

Alle blev tilkaldt via alarmeringsradioer på størrelse med en pakke cigaretter. Alarmeringen varetoges dengang af Københavns Brandvæsens Alarmcentral via 000 opkald fra Farum Kommunes borgere.

Et ansættelseskriterium var bl.a. at vedkommende skulle bo og arbejde i kommunen.

Uddannelsen foregik primært på Brandstationen med 12 vedligeholdelses øvelser/teoriopgaver om året.           Grunduddannelse, Røgdykkeruddannelse og andre specialuddannelser foregik på kurser forestået af Statens Brandskole. Så alle brandmænd og indsatsledere ar godt rustet til at passe på byens borgere hvis brand eller andet skulle opstå.

Farum brandvæsen var blandt de første deltidsbrandvæsner som uddannede sig til Pionerer. Pioneruddannelsen foregik i samarbejde med Københavns Brandvæsen og gjorde at Farums borgere var bedre stillet ved trafikuheld i kommunen, hvis der var fastklemte efter et trafikuheld.

Indsatsopgaver

Brandvæsenet rykkede ud ca. 90 gange årligt i slutfirserne i forbindelse med løsning af Brandslukningsopgaver, forureningsindsats ved f.eks. tankvognsuheld, udslip af brandfarlige, giftige, ætsende og eksplosionsfarlige stoffer - samt redning af fastklemte personer som følge af trafik– eller arbejdsulykker.

Endvidere udførte brandvæsenet i et vist omfang følgeskadebekæmpelse på bygninger, inventar og udstyr som følge af brand.

Brandvæsenet ydede også assistance til nabokommunerne ved storbrand.

Køretøjer ved lukningen i 1991

P1         Inspektørvogn, Volvo 245 årg. 1985 Håndslukningsudstyr, genoplivnings– og               førstehjælpsudstyr, frigørelsesudstyr, 1 stk. røgdykkerapparat. Vognen kan anvendes som               kommandopost.

Fa I 1   Miljøvogn, VW kassevogn årg. 1971 (oprindelig specielsprøjte til Farum Midtpunkt)               Olieforureningsudstyr (Trin 1 og 2), giftdragter til indsats i farligt miljø (Resistens overfor de               mest kendte giftige stoffer)

Fa I 2   Pioner-/skadevogn, Ford Transit årg. 1970. Tungt redningsudstyr, udstyr til               følgeskadebekæmpelse, 2 stk. røgdykkerapparater og lysmateriel.

Fa M 2             Automobilsprøjte 8, Mercedes årg. 1978. Aster U-1 høj/lavtrykspumpe, 800 l. min. ved 80         m.v.s. 800 l. vandtank. 280 m. B-slange, 280 m. C-slange, 90 m. D-slange samt 120 m. HT-              slange, 6 stk. røgdykkerapparater. Håndstige 12 meter. Specialbygget til kørsel i bebyggelser               som f.eks. Farum Gård, Farum Midtpunkt m.fl.

Fa M 3             Automobilsprøjte 16. Mercedes årg. 1972. Bachert høj/lavtrykspumpe, 1600 l. min.               ved 80              m.v.s. 1200 l. vandtank, 300 m. B-slange, 240 m. C-slange samt 60 + 90 m.                   HT-slange. & stk.       Røgdykkerapparater + reserveflasker. Let redningsudstyr til                                    frigørelse. Genoplivningsudstyr.      Håndstiger fra 2,5 til 12 meter.

Fa T 1  Slangetender. Landrover årg. 1971. Aster lavtrykspumpe 2000 l. min. ved 80 m.v.s., 630 m.               B-slange (Til kørende udlægning), 45 m C-slange, motorsav og 2 stk. røgdykkerapparater.

Fa K 1             Påhængsbæresprøjte. Rosenbauer. TS 75. 1600 l. min. ved 80 m.v.s.

Fa S 1  Påhængsstige Metz årg. 1980 18 meter.

Farum Brandvæsens historie som Kommunalt Brandvæsen

Farum  Brandvæsens OL hold

1980

Sted: Odense

1. Plads i konkurrencen.

CTIF Holdet i Böblingen 1981

Brand i Stavnsholthallen 23. december 1978.

Brand i Kransekones hus og Toftegården 3. juni 1979 (Pinsen)

 

Brand i Peter Raagaards Bregnerød Planteskole Gl. Bregnerødvej 1. januar 1989